Oppføringer av Karl Henrik S. Berke

Avl på bjørk med dronehjelp

Avl på hengebjørk er aktuelt. Et treslag som produserer 1 kubikkmeter pr år pr dekar er verdt å satse på både i forhold til produksjon og karbonbinding, men også som variasjon og estetikk i landskapet.  I år som i fjor har vi fra Skogselskapet vært på ferde i et avkomforsøk  i Trondheim kommune. Forsøksfeltet ble […]