Vel gjennomført årsmøte i Skogselskapet i Trøndelag

Den 26. juni ble det avholdt årsmøte på Skogplanter Midt Norge avd. Kvatninga for 26 frammøtte.

I øsende regn var forsamlingen glade for at det hele ble arrangert innendørs!

Rom for diskusjon

Saklista for dagen var av ordinær karakter, men gode diskusjoner og innspill kom frem i forbindelse med årsmeldingen 2016 og aktivitetsplan for 2017.

Det er flott at årsmøte også er en arena hvor at det er rom for diskusjoner om aktuelle tema. Å ha aktive og engasjerte medlemmer setter vi stor pris på. Skogselskapet i Trøndelag gjennomfører for tiden et omfattende strategisk arbeid og har et stort pågående byggeprosjekt. Det er derfor naturlig at det stilles spørsmål om aktiviteter og prosesser.

 

Valg

Valget ble i år en enkel og grei sak. Alle styremedlemmer som stod på valg tok gjenvalg. Det betyr at Skogselskapet i Trøndelag fortsetter med det kunnskapsrike og dyktige styret i et år til.

Følgende personer sitter i styret: Leder Vigdis Hjulstad Belbo, nestleder Randi Dille, Anders Børstad, Morten Lien, Erling Gartland og Solbjørg Kjølstad ( 1. vara  som møter fast).

 

Fagdag for medlemmer og andre interesserte

I etterkant av årsmøte ble det avholdt et spennende fagmøte med omvisning på planteskolen for nærmere 50 personer. Fagdagen med tittel «Trøndersk planteproduksjon inn i ei ny tid» satte fokus på moderne skogplanteproduksjon og det planteforedlingsarbeidet som pågår på Kvatninga i Overhalla.

Dette arrangementet omtales i en egen artikkel.

Viktig og vellykket fagdag på Kvatningen

Det grønne skiftet var den røde tråden under fagdagen på Kvatningen.  På planteskolen legges det nå til rette for økt biomasseproduksjon i de trønderske skoger. På selve anlegget blir det gjort tiltak for reduksjon av egne klimagassutslipp med solkraftinvestering, enøktiltak  og overgang fra oljefyring i veksthus til fornybar elektrisitet. Grønnere går det vel knapt an å bli. Les mer

Verdens Miljødag feiret for 5. gang i Trondheim

Skogselskapet ble også i år invitert til Verdens miljødag med spikkeaktivitet.   Det ble produsert ett produkt – en nyttig knagg for å henge fra seg ting. Les mer

Overhalla barne- og ungdomskole går i dybden på skogplanting

Samarbeidet mellom Skogselskapet og skolen er et ledd i det nasjonale opplæringsprogrammet Lektor2-ordningen. Les mer

Klyngen Skognæringa i Trøndelag har fått ARENA status, og nå er arbeidet i gang!

Skognæringa i Trøndelag (SiT) har satt seg offensive mål og skal ta en ledende rolle i utviklingen av bioøkonomien i ARENA prosjektet som skal gå over 3 år. Les mer

Vellykket årsmøte i Skogselskapet i Trøndelag

Mandag 20. juni ble det avholdt et historisk årsmøte på Ersgard i Stjørdal. Dette var det første årsmøte etter at Skogselskapet i Trøndelag og Namdal Skogselskap fusjonerte høsten 2015, og aktiviteten er høyere en noen gang! Les mer

Skogdag på Sandholtan

Avslutningen  på skogbruksplanprosjektet i Melhus ble markert med skogdag sist lørdag. Skogeierfamilier med smått og stort deltok faglig, sosialt og med solid dugnadsånd.  Les mer

Full trøkk på skoleskogdager for ungdom i Trøndelag

Det er hektiske dager før skoleavslutning. Skoleskogdager for ungdomskolene har vært spesielt populært. Over 1000 trøndersk ungdom har i løpet av et par hektiske uker fått innblikk i skog,skogbruk, trebruk, friluftsliv, vilt og fisk mm. Les mer

Prosjekt Veiplanlegger i Sør-Trøndelag 2014-2017

Sør-Trøndelag har 2400 km helårsbilveier og sommerbilveger med skogbruksmessig nytte. Hovedtyngden av dette er bygd i tidligere tider, og har lavere standard enn dagens krav til vei. Veiene må bli mer robust mot økende nedbørsmengder, og samtidig tilfredstille kravene til effektiv og sikker tømmertransport. Les mer