Innkalling til årsmøte i Skogselskapet i Trøndelag

Årsmøte 2022 finner sted den 29. juni på Grand Hotell steinkjer.

Vi kan by på et spennende og aktuelt fagseminar fra kl. 1500 til kl. 1700. Her vil det komme innlegg fra NIBIO, Skogfrøverket, ALLSKOG og Landbruksdirektoratet.

Det serveres middag kl 1700 og årsmøte starter kl 1800.

Årsmeldingen for 2021, inkl innkalling med sakliste på side 2, finner du her: Årsmelding 2021 Skogselskapet i Trøndelag

Påmelding til rannveig@trondelagenskogselskap.no innen 24. juni.