Oppføringer av Rogaland

Skoleskogdager på Limagarden

Så er høstens skoleskogdager på Limagarden i Gjesdal gjennomført. Totalt 240 elever på 6. og 7. trinn fra hele kommunen har deltatt på de totalt 8 dagene som er arrangert i løpet av september. Dagene på Limagarden er sammensatt av to hoveddeler; Høsting av frukt, bær og rabarbra som elevene så bruker til å lage […]

Gjenvalg på årsmøtet

Årsmøtet ble holdt på Jørpeland i Strand kommune tirsdag 14. juni. Alle som var på valg i år hadde sagt ja til gjenvalg, og samtlige ble gjenvalgt ved akklamasjon. Styret ser dermed slik ut: Christian Aasland, leder. Kristofer Tveiterå, nestleder. Inga Apeland, styremedlem. Karin Repstad Spanne, styremedlem. Per Helle, styremedlem (fylkestinget) Rasmus Stokkeland, 1. vara. […]

Invitasjon til åpent årsmøte

Som tidligere varslet blir det åpent årsmøte i Skogselskapet i Rogaland tirsdag 14. juni på Jørpeland. Årsmøtet blir etterfulgt av seminaret Grønt skifte i praksis» med både foredrag og utferd. Frist for påmelding er 7. juni. Seminaret arrangerer vi i samarbeid med Statsforvalteren, Rogaland fylkeskommune og Strand kommune. Påmelding skjer på hjemmesiden til Statsforvalteren der […]

Spikking i vårsol på Naturdagen

Søndag. 8 mai deltok vi med stand på Naturdagen ved Stokkavatnet i Stavanger, et årlig arrangement som Stavanger kommune gjennomfører i samarbeid med en rekke natur- og friluftsorganisasjoner. Selvskryt avstår vi selvsagt fra, bare konstaterer at det var folksomt på Skogselskapets stand hele dagen. Der var hovedattraksjonen spikking av, og påfølgende fargelegging av, seljepinner for […]

Skoleskogdager i strålende vær!

Rundt 540 elever fra Time og Klepp meldte seg på tilbudet om skoleskogdag i Njåskogen i år. Vi er godt i gang med dagene som startet like etter påske. Elevene legger for dagen stor entusiasme, og går løs på de ulike i oppgavene de får med imponerende iver. Og når været også spiller på lag […]

Familiedag på Vitengarden

Søndag 24. april deltok vi på den årlige familiedagen som Jærmuseet arrangerer på Vitengarden på Nærbø. Det var 360 deltakere innom i løpet av dagen, og Skogselskapet i Rogaland bidro med å sette opp en natursti i skogen på gården med spørsmål om skog, skogsdrift, klima og fauna. Her fikk familiene som deltok testet kunnskapen […]

Kaffi og skogprat i Sørmarka

Skogselskapet i Rogaland «tjuvstartet» markeringen av FNs internasjonale Skogdag, som er 21. mars, med familiedag i Sørmarka søndag 20. mars. Strålende sol lokket svært mange til arrangementet. Vi tok i mot besøkende med bål og kaffilars, spikke-emner og kniver til barna, og ikke minst inviterte vi til læring gjennom digital skog-quiz ,og artsbestemmelse av medbrakte […]

Fagdag om bioenergi på Bryne

Et 20-talls deltakere var torsdag 11. november samlet på Bryne til den første av totalt 4 fagdager som inngår i vårt prosjekt «Skogbasert bioenergi i landbruket». Prosjektet går over to år, og det vil bli avholdt fagdager over hele Rogaland.

Rapport: Dyre flaskehalser på veier

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), utført på vegne av Kystskogbruket, konkluderer med enorme samfunnsøkonomiske gevinster av å utbedre flaskehalser og oppklassifisere kommunale og fylkeskommunale veier i Rogaland og Vestland. I de to fylkene vil nytten av å oppgradere flaskehalsene gi en samfunnsnytte på hele 557 millioner, der 395 millioner kommer fra tømmertransport alene. I […]

Fagdag: Bioenergi i jordbruket

Landbruket er ei næring som både brukar og kan produsere energi. Bli med på fagdag på Bryne den 11. november om bruk av bioenergi til oppvarming i landbruksbygg og veksthus. Skogbasert bioenergi er ein fornybar energikjelde som kan vere løysinga for varmeproduksjon i mange fjøs og veksthus. Bioenergi i jordbruket bidreg til klimaomstilling, berekraftig matproduksjon og […]