Markerte FNs skogdag i Sørmarka

– Folk er opptatt av skogen, det er tydelig, sier Stein Bomo og Lars Slåttå som sammen med daglig leder i Skogselskapet i Rogaland, Kjell Terje Skrunes, markerte FNs internasjonale skogdag med informasjonsstand i Sørmarka i Stavanger søndag 21. mars.

På standen fikk folk overrakt en folder med fakta om skogens grunnleggende betydning for alt liv på jorda. De fikk også anledning til å delta på en nettbasert skog-quiz som de enten besvarte på mobilen der og da – eller tok med seg hjem. Responsen og entusiasmen var stor, Skogselskapet fikk mange godord fra de mange som stanset og slo av en drøs.

– Det er viktig å synliggjøre for folk hvor avhengige vi alle er av skogen, lokalt og globalt. Dette arrangementet er et bidrag til dette. Og med den responsen vi fikk fra publikum er det åpenbart at vi skal gjøre enda mer av dette framover. Engasjementet og omtanken for skogen er stor blant folk. Det er inspirerende for vårt arbeid i Skogselskapet, sier Kjell Terje Skrunes.

En viktig del av motivasjonen bak tiltaket var også å rekruttere nye medlemmer som kan styrke arbeidet for skogen som både friluftsarena og grunnlag for en bærekraftig næring.

– Derfor er det kjekt at vi allerede har notert oss de første innmeldingene etter søndagen i Sørmarka, sier Skrunes.

Det siste året har enda flere fått oppleve hvor viktig skogen kan være for vår helse, både fysisk og mentalt. Mange har trengt et avbrekk fra hjemmekontor, hjemmeskole eller som et alternativ til stengte treningssentre.

I Norge har vi muligheten til å gå på tur i skogen som et resultat av skogbruk og allemannsretten. Det er ingen selvfølge.

Skogen gjør en fenomenal jobb ved å ta opp tonnevis av CO-som vi slipper ut i løpet av ett år, men det hjelper ikke å kun la skogen gjøre jobben alene. Vi er også nødt til å bidra.
Vi må fortsette å plante og stelle ny skog, slik at denne bærekraftige bruken av skog kan fortsette i generasjoner etter oss.

Skogen handler ikke bare om klimaet på jorda, men også klimaet innvendig, helse.
Skogselskapet vil i tider som nå understreke enda mer enn før hvor mye skog og helse går hånd i hånd.

Det kan helt sikkert de mange som la søndagsturen til Sørmarka på FNs internasjonale skogdag skrive under på: Skogen gir rike sanseopplevelser, ro og rom for tanker og refleksjoner. Den er et friminutt i hektiske hverdager.

Søndag er det Verdens skogdag!

På søndag er det FNs internasjonale skogdag  – Verdens skogdag.  Siden 21. mars 2013 har dagen blitt markert over hele verden for å øke bevisstheten om den helt avgjørende betydningen skogen har for alt liv på jorden.

Skogselskapet markerer dagen over hele landet. I Stavanger møter du oss om du legger søndagsturen til Sørmarka.

Dagen er øremerket for å sette søkelys på skogbevaring og bærekraftig utvikling, og ikke minst alle menneskene som lever i og av skogen.

Skog er kilde til verdiskaping og velferd i store deler av verden, er en grunnleggende forutsetning for det globale miljøet og gir store positive bidrag i klima-arbeidet.

Helt siden FNs konferanse om miljø og utvikling i 1992 har det vært et felles internasjonalt mål å styrke politisk forpliktelse og handling for en bærekraftig forvaltning av verdens skoger.

Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr. I tillegg er 1,6 milliarder mennesker avhengig av skogen for sitt levebrød. Avskoging gjør at en million dyre- og plantearter er truet.

Det er altså all grunn til å markere dagen. Derfor oppfordrer vi alle til å legge akkurat denne søndagsturen til skogen, og reflektere over hvor viktig, ja livsviktig, den er. For det er faktisk sånn at uten skogen kan intet leve.

Skogselskapet i Rogaland ønsker alle en god tur i skogen på søndag!

Skogstier Rogaland

Julegavetips fra Skogselskapet

Vet du om naturstier som trenger “oppussing”?

Årsmøte i Rogaland 2020

Velkommen til årsmøte i Skogselskapet i Rogaland, onsdag 23. september kl. 18:00. Møtet avvikles i år på nett, via Microsoft Teams. Deltakelse krever påmelding innen mandag 21. september, ta kontakt med administrasjonen på e-post rogaland@skogselskapet.no for påmelding eller dersom du har spørsmål til dette. For årsmelding og regnskap vises det til Årsrapport 2019

Innkalling og saksdokumenter lastes ned her:

Innkalling årsmøte 2020

Lenke til nettmøte

Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2019

Skog & Tre webinar

Grunnet videreføringen av restriksjonene som følge av korona-viruset, ser vi oss dessverre nødt til å måtte avlyse årets Skog & Tre-konferanse. Dette er selvfølgelig veldig leit, men vi ser frem til å invitere dere til konferansen igjen til neste år.

Tilbyr webinar
Vi hadde planlagt et innholdsrikt program med en rekke spennende foredragsholdere. Vi ønsker derfor å tilby deler av dette programmet som et webinar, torsdag 28. mai kl. 10.00-12.00. Arrangementet er gratis, og vi håper at så mange som mulig av dere vil delta!
Mer informasjon om program, gjennomføring og påmelding kommer på arrangementet på Facebook og på nettsiden, så følg med videre!

Mer om programmet kommer på skogogtre.no
Temaet: «Klimakrise vs. naturkrise – hvordan løser vi begge?»

Tid: 28. mai kl. 10.00-12.00.

Pris: gratis.

Ler mer om foredragsholderne og meld deg på nå:
skogogtre.no

Facebook arrangement

Skog & Tre arrangeres av:
Det norske Skogselskap og Norges Skogeierforbund

Nettkurs i Skogplanting

Nå er nettkurset i skogplanting ute på Skogskolen se her>>>

Kursets hovedmålgruppe er nye plantører, men det vil også passe for skogeiere og andre som ønsker en oppdatering innen skogplanting.
 Kurset gir grunnleggende innføring i skogplanting og skal gjøre deltakeren i stand til å planlegge, gjennomføre og dokumentere planting i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS.

Gjennomføring skjer på PC, nettbrett eller mobiltelefon, og antatt tid er 2-3 timer. Til slutt er det en test som kvalifiserer for kursbevis hvis bestått.

Kurset er laget av Skogkurs

God plante sesong:)

Innkalling til årsmøte og skogdag 13. juni 2019

Kjære medlem av Skogselskapet i Rogaland!

Velkommen til ope årsmøte og skogdag den 13. juni 2019 i Årdal i Ryfylke.

Oppmøte på Høiland gard, Kyrkjevegen 186, Årdal, kl. 10.00.

Vedlagt ligg program for dagen, og digital utgåve av årsmelding og rekneskap. Papirutgåva av årsmeldinga blir delt ut på årsmøtet.

Velkommen til ein spennande dag for alle med interesse for skog, klima og natur, både medlemmer og andre interesserte!

Send påmelding innan 7. juni til rogaland@skogselskapet.no eller mob. 415 67 572, slik at vi har mat nok til alle.

Innkalling og sakspapir årsmøte

Årsmelding Skogselskapet 2018