Tag Archive for: Kurs

Kurs i skogfond for skogeiere i Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har en kursserie for kommunene: Klimasmart skogbruk, som en del av arbeidet med oppfølging av handlingsplan for skogbruk 2021-25. På oppdrag for Statsforvalteren, og i samarbeid med Viken fylkeskommune, tilbyr Skogselskapet kommunene å arrangere kurs for skogeiere og andre.

“Lær å bruke skogfond – smart for lommeboka di, skogen og klimaet”

I samarbeid med kommunene har Skogselskapet i april holdt fire kurs i skogfond (webinar på Teams) for skogeiere:
5/4 for Romerike og Hadeland,  25/4 for Hallingdal,  26/4 for Ringerike, Krødsherad, Hole, Modum, Lier, Bærum, Asker, Drammen og Øvre Eiker, og 8/11 for Kongsberg, Sigdal og Numedal. Det planlegges nok et kurs 7/12 for Østfold- og Follo-kommunene, og forhåpentligvis vil vi holde flere kurs i dette tema til neste år og nå ut til skogeiere i hele Viken.

Her er presentasjonene:

Kurs i skogfond, ved Håvard Midtskogen, Skogselskapet i Oslo og Akershus

Tilskuddsordningene, Ellen Skarsten, Skogbrukssjef landbruksforvaltningen i Numedal

Tilskuddsordningene, Andreas Bostad Thaule, Skogbrukssjef Lørenskog, Oslo og Rælingen

Tilskuddsordningene, Jon Andreas Ask, Skogbrukssjef i Flå og Nesbyen

Tilskuddsordningene, Arvid Hagen, Skogrådgiver Landbrukskontoret for Ringerike og Hole

Under finner du opptak av webinaret 8/11:

Meld deg inn i Skogselskapet – støtt vårt ideelle arbeide, få rabatt på Norsk Skogbruk og hold deg oppdatert på fagstoff om skogbruk.