Skogselskapet i Agder holdt sitt årsmøte i på Mykland i Froland 25.05. hele 70 delegater møtte og det ble en flott dag. Vi vil i år publisere en artikkel/referat sett fra en av delegatenes perspektiv og briller. Artikkelen er skrevet av en av medlem i skogselskapet og leder Grimstad skogeierlag Jan Ellingsen.   Det ble […]

13. Januar (20. dag jul) markerer vel definitivt at jula er over, selv for de mest standhaftige. Vi har tatt en prat med en som har jul i tankene nesten hele året. Hva har ett juletre fra Agder og Tom Cruise/Mission Impossible med hverandre å gjøre? Svar: De har begge vært på Prekestolen! Lite ante […]

Å tilegne seg kunnskaper om skogbruk blir viktigere og viktigere. På et seminar under Arendalsuka, med tittelen «Vi har trua – derfor investerer skognæringen», orienterte en rekke bedriftsledere om deres fremtidsplaner. Stemningen bar tydelige preg av at oljetåka er i ferd med å lette, slik at vi nå ser mer og mer av fastlandsnorge. Dette […]

Naturligvis (også kjent som Landbrukets dager) ble tradisjonen tro igjen arrangert på Evjemoen i midten av august. Skogselskapet var også i år tilstede med stand, aktiviteter og informasjon. Vi ser tilbake på ei minnerik helg med mye god skogprat, felleskap med andre organisasjoner i skogfamilien og aktiviteter for store og små. Vi er godt fornøyd […]

Skogselskapet i Agder hadde sitt årsmøte 5. mai på Mydland gård i Hægebostad kommune med svært godt fremmøte og god stemning. Tilbakemeldingene på arrangementet har vært mange og gode. Dette motiverer til økt innsats. Hovedtemaer var historien om skogreisingen i Vest Agder og juletreproduksjon. Tidligere fylkesskogmester Oddbjørn Aardalen og den store skogvennen Reidar Vrålstad beskrev […]

Nyere skogeiere er målgruppa til et prosjekt i Agderfylkene i regi av Agder Skog- og Trenæringsforum. Prosjektet driftes av Skogselskapet i Agder, og er finansiert av Skognæringa Kyst, Fylkesmannen og av Vest Agder Fylkeskommune. En viktig del av prosjektet har vært e-boka «Førstehjelp for nye skogeiere på Agder». Denne boka må lastes ned fra nett, […]

Bli med på naturlostur i Epledal, torsdag 26. April. kl. 1700. Tema: Vår i Epledalsskogen Naturlos: Styret i Skogselskapet i Agder Turen er ca. 3 km og går på sti og veg. Ta gjerne med niste. Parkering og oppmøte i Epledal, Vi sees – uansett vær.- Arr.: Skogselskapet i Agder

Førstehjelp for nye skogeiere på Agder Skogselskapet i Agder har med støtte fra Kystskogbruket, Vest- Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust og Vest – Agder og Skogbrukets kursinstitutt (skogkurs) utgitt en e- bok for hjelp til nye skogeiere i Agder. Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye […]